Một cuộc nghiên cứu của những nhà Xã hội học người Mỹ họ phỏng vấn những người sắp qua đời:
– Bạn có thấy hối tiếc những ngày tháng đã qua? Nếu cho làm lại bạn có lựa chọn cách bạn đã làm không?
– Trên 90% những người này đều cảm thấy hối tiếc, họ nghĩ mình có thể làm tốt hơn nữa, nếu làm lại họ sẽ cống hiến nhiều hơn, sẽ có cuộc sống tốt hơn.

Hãy đặt câu hỏi cho chính mình ở hiện tại.
BẠN ĐANG THUỘC 90% NHỮNG NGƯỜI NÀY HAY 10% NHỮNG NGƯỜI CÒN LẠI?

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *